درباره ما

بیشتر ببینید

محصولات

بیشتر ببینید

اخبار

چگونه می توانی راهنمایی راهنمایی را برای لبه های آب ترسیم را انتخاب کنید

جدول محتویات ۱. يک. ماده ۳.۲. اندازه و ابعاد 3.3. بارگذاری ظرفیت 3.4. مقاومت فساد 4 انواع پین های راهنما و بوشینگینگ 4.1 پين راهنماي مستقيم و بوشينگ 4 پين راهنماي شانه و بوشينگينگ 4.3 پين راهنمايي بدون سر و بوشينگ 4 "ت"


اهمیت لبۀ آب ترسیم در ماشین تولید - راهنمایی برای راهنمای ستون ها و بوشینگ

به عنوان يه حرفه اي در صنعت ماشين توليد و پردازش، درک اهمیت اجزای مختلفی که به کاربردی و دقت ابزار ماشین ها کمک می کنند، حیاتی است. یکی از این عناصر ضروری لبه آب کشیدن میله است که نقش مهمي در اطمينان حرکت صاف و دقت در عمليات ماشين داره در این مقاله بر اهمیتی تمرکز خواهیم کرد


فهرست محتویات: درک نقش لبه های آب ترسیم در دسترسیهای ابزار ماشین ۲. نکاتی ۳ انتخاب لبه های آب ترسیم ۴. نصب و نگه داری لبه های آب ترسیم میله ۵. ششم: درک نقش آب کشیدن لبها


لبۀ آب ترسیم میله: یک مؤلفه لازم در دسترسهای ابزار ماشین


۱۰ راهنمایی برای افزایش بارهای لبۀ آب در ماشین تولید


ثبات و دقت افزایش یافته: معرفی رشته راد پشت سر پست راهنمایی مرکز استیچ

در یک پیشرفت قابل تولید برای صنعت تولید یک تکنولوژی به نام "Tie Rod Back استیچ مرکز راهنمایی راهنمایی برای انقلاب دقت و ثبات عملیات صنعتی است. ...... اين دستگاه نوآوري طراحي شده براي افزايش عمليات و اعتبار ماشين به يک دوره ي جديد


اجراي بدون حرکت تضمين شده:


بیشتر ببینید